Momo API Free

Server miễn phí phục vụ anh em shop nhỏ có thể tích hợp thanh toán tự động vào website của mình.

  • Kết nối tài khoản Momo của bạn vào hệ thống nhanh chóng và tự động với 2 kiểu kết nối (qua App và Auto) phù hợp cho hầu hết mọi người dùng.
  • Theo dõi biến động số dư từ tải khoản momo cá nhân.
  • Hệ thống API lịch sử giao dịch, kiểm tra mã giao dịch theo mã giao dich và nội dung, mã QR,...
  • Hệ thống webhook để gọi tới website của bạn khi có giao dịch phát sinh, thuận tiện cho bạn xác minh việc hoàn thành đơn hàng.
  • Chức năng rút tiền về ví, chuyển tiền liên ngân hàng, chuyển tiền đến tài khoản Momo khác.
  • Thông báo biến động số dư, tình trang tài khoản, OTP,.. tức thì qua Telegram.
  • Hệ thống OTP qua Telegram xác minh đăng nhập, chuyển tiền.
  • Thống kê lịch sử giao dịch, lịch sử rút tiền, top các tài khoản giao dịch,...rõ ràng và chi tiết.
  • Các chức năng khác khi được yêu cầu thêm...

Hỗ trợ: Click here.

Bạn chưa có tài khoản?

Đăng ký tài khoản mới

Bản quyền thuộc https://apimienphi.com
© 2019